ببینید | لحظه دلهره آور ریزش قبر در هنگام خاکسپاری

ببینید | لحظه دلهره آور ریزش قبر در هنگام خاکسپاری

ویدیویی از لحظه دلهره آور ریزش قبر در هنگام تشییع جنازه را مشاهده می کنید./آخرین خبر

ببینید | لحظه دلهره آور ریزش قبر در هنگام خاکسپاری

 

دیدگاهتان را بنویسید