ببینید | غافلگیری سارقان خیابانی با شلیک راننده خودرو!

ببینید | غافلگیری سارقان خیابانی با شلیک راننده خودرو!

دو سارق مسلح پس از حمله به یک خودرو برای سرقت با شلیک ناگهانی راننده غافلگیر شدند. / منبع: viral vids

ببینید | غافلگیری سارقان خیابانی با شلیک راننده خودرو!

 

دیدگاهتان را بنویسید