ایران کارخانه بازیکن‌سازی فوتبال و فوتسال است

ایران کارخانه بازیکن‌سازی فوتبال و فوتسال است

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: کشور ما کارخانه بازیکن سازی فوتبال و فوتسال است و باید امکان آموزش برای هیات‌ها تسهیل شود و برنامه‌های کامل و جامعه وجود داشته باشد که این روند با قیمت ارزان به انجام برسد.

دیدگاهتان را بنویسید